لحاف و بالشت لایت آلوئه‌ورا

ریال ۵,۹۰۰,۰۰۰ریال ۲۰,۹۰۰,۰۰۰

کاور : آلوئه ورا

الیاف : میکروژل

بسته بندی : ساک پارچه ای