کارت سفید

با کارت سفید ورونیکا می توانید هنگام خرید از هر یک از شعب ورونیکا از شارژ کارت ورونیکا به جای پرداخت پول نقد در هنگام خرید استفاده کنید .

در هر کارت شارژ هدیه ای معادل 300،000 تومان وجود دارد و در مناسبت های مختلف مانند تولد، سالگرد ازدواج و همچنین اعیاد مختلف، هدیه کالای خواب ورونیکا به صورت شارژ پول نقد درکارت شما واریز می گردد.

 • شارژ هدیه اولیه معادل 300،000 تومان تا زمان تاریخ انقضای کارت قابل استفاده است.
 • شارژ هدیه ای که در مناسبت ها و اعیاد به حساب شما واریز می شود اعتبار 6 ماهه دارد، یعنی تا 6 ماه فرصت استفاده از کارت برای خرید در شعب ورونیکا برای شما وجود دارد.
 • کارت شما 10 روز بعد از صدور فعال شده و می توانید در هر یک از شعب ورونیکا برای خرید از آنها استفاده کنید.
 • تاریخ انقضای کارت شما 5 سال بعد از تاریخ صدور می باشد.
 • رمز کارت شما 4 رقم آخر سمت راست شماره کارت می باشد که در صورت تمایل به تغیر آن، می توانید به وبسایت www.veronicahome.co مراجعه کرده و در قسمت باشگاه مشتریان، امور مشترکین، رمز خود را تغیر دهید. در ضمن، در صورت تمایل به دریافت تصاویر کالا ها، کالکشن جدید، تخفیفات ویژه و … اطلاعات خود از قبیل آدرس ایمیل و … را در فرم اطلاعات تکمیل فرمایید.
 • شما می توانید 10% از مبلغ خرید خود را با استفاده ار شارژ موجود در کارت در هر خرید پرداخت کنید.
 • زمان حراج و تخفیف های ویژه امکان استفاده از شارژ کارت برای خرید وجود ندارد.
 • دوستان و آشنایان شما هم می توانند از کارت شا برای خرید استفاده کنند، لطفا از آنها بخواهید بعد از خرید برای خود نیز از فروشگاه درخواست کارت کنند.

 

 

کارت نقره ای

با کارت نقره ای ورونیکا می توانید هنگام خرید از هر یک از شعب ورونیکا از شارژ کارت ورونیکا به جای پرداخت پول نقد در هنگام خرید استفاده کنید .

در هر کارت شارژ هدیه ای معادل 200،000 تومان وجود دارد و در مناسبت های مختلف مانند تولد، سالگرد ازدواج و همچنین اعیاد مختلف، هدیه کالای خواب ورونیکا به صورت شارژ پول نقد درکارت شما واریز می گردد.

 • شارژ هدیه اولیه معادل 200،000 تومان تا زمان تاریخ انقضای کارت قابل استفاده است.
 • شارژ هدیه ای که در مناسبت ها و اعیاد به حساب شما واریز می شود اعتبار 6 ماهه دارد، یعنی تا 6 ماه فرصت استفاده از کارت برای خرید در شعب ورونیکا برای شما وجود دارد.
 • کارت شما 10 روز بعد از صدور فعال شده و می توانید در هر یک از شعب ورونیکا برای خرید از آنها استفاده کنید.
 • تاریخ انقضای کارت شما 5 سا بعد از تاریخ صدور می باشد.
 • رمز کارت شما 4 رقم آخر سمت راست شماره کارت می باشد که در صورت تمایل به تغیر آن، می توانید به وبسایت www.veronicahome.co مراجعه کرده و در قسمت باشگاه مشتریان، امور مشترکین، رمز خود را تغیر دهید. در ضمن، در صورت تمایل به دریافت تصاویر کالا ها، کالکشن جدید، تخفیفات ویژه و … اطلاعات خود از قبیل آدرس ایمیل و … را در فرم اطلاعات تکمیل فرمایید.
 • شما می توانید 10% از مبلغ خرید خود را با استفاده ار شارژ موجود در کارت در هر خرید پرداخت کنید.
 • زمان حراج و تخفیف های ویژه امکان استفاده از شارژ کارت برای خرید وجود ندارد.
 • دوستان و آشنایان شما هم می توانند از کارت شا برای خرید استفاده کنند، لطفا از آنها بخواهید بعد از خرید برای خود نیز از فروشگاه درخواست کارت کنند.

 

 

کارت طلایی

با کارت طلایی ورونیکا می توانید هنگام خرید از هر یک از شعب ورونیکا از شارژ کارت ورونیکا به جای پرداخت پول نقد در هنگام خرید استفاده کنید .

در هر کارت شارژ هدیه ای معادل 400،000 تومان وجود دارد و در مناسبت های مختلف مانند تولد، سالگرد ازدواج و همچنین اعیاد مختلف، هدیه کالای خواب ورونیکا به صورت شارژ پول نقد درکارت شما واریز می گردد.

 • شارژ هدیه اولیه معادل 400،000 تومان تا زمان تاریخ انقضای کارت قابل استفاده است.
 • شارژ هدیه ای که در مناسبت ها و اعیاد به حساب شما واریز می شود اعتبار 6 ماهه دارد، یعنی تا 6 ماه فرصت استفاده از کارت برای خرید در شعب ورونیکا برای شما وجود دارد.
 • کارت شما 10 روز بعد از صدور فعال شده و می توانید در هر یک از شعب ورونیکا برای خرید از آنها استفاده کنید.
 • تاریخ انقضای کارت شما 5 سال بعد از تاریخ صدور می باشد.
 • رمز کارت شما 4 رقم آخر سمت راست شماره کارت می باشد که در صورت تمایل به تغیر آن، می توانید به وبسایت www.veronicahome.co مراجعه کرده و در قسمت باشگاه مشتریان، امور مشترکین، رمز خود را تغیر دهید. در ضمن، در صورت تمایل به دریافت تصاویر کالا ها، کالکشن جدید، تخفیفات ویژه و … اطلاعات خود از قبیل آدرس ایمیل و … را در فرم اطلاعات تکمیل فرمایید.
 • شما می توانید 12% از مبلغ خرید خود را با استفاده ار شارژ موجود در کارت در هر خرید پرداخت کنید.
 • زمان حراج و تخفیف های ویژه امکان استفاده از شارژ کارت برای خرید وجود ندارد.
 • دوستان و آشنایان شما هم می توانند از کارت شا برای خرید استفاده کنند، لطفا از آنها بخواهید بعد از خرید برای خود نیز از فروشگاه درخواست کارت کنند.
 • دوستان و آشنایان شما هم می توانند از کارت شا برای خرید استفاده کنند، لطفا از آنها بخواهید بعد از خرید برای خود نیز از فروشگاه درخواست کارت کنند